Välkommen till Jämt-trønderska historiedagarnas hemsida!


Version 15, 2023-03-05 (Föreg. 14 23-05-05)


Länk till vår Facebook-grupp!


Jämt-trønderska historiedagarna började 1956 och har sedan dess, med 1958 som första genomförande år, organiserats i princip vartannat år - växelvis i Sverige och Norge.

Sedan 2007 ansvarar en gemensamt sammansatt Programkommitté för genomförandet. Samarbetet parterna emellan regleras i ett avtal. Programkommittén stöds under genomförandeåret av en s.k. "tekniska arrangör".

Parterna i samarbetet:

Norge

Sverige

Foreningen Norden Trøndelag

Föreningen Nordens Östersundsavdelning

Sør-Trøndelag historielag

Heimbygda - Hembygdsförbund för Jämtlands län

Nord-Trøndelag historielag

Jämtlands läns lokalhistoriker och släktforskare, JLS2005 genomfördes Jämt-trønderska på Teveltunet i Meråker på temat Svensk-norska unionen och 1905.
Ordinarie genomförande år skulle sedan ha varit 2007, men av omorganisationsskäl försköts dagarna till 2008. Heimbygda organiserade 2007 en lokalhistorisk konferens på Jamtli. 2008 genomfördes Jämt-trønderska lördag-söndag 16-17 augusti på Hållands folkhögskola på temana Kommunikation och Finska kriget i vårt område 1808-1809.

Bilder från Jämt-trønderska 2008!


2010, 13-15/8, genomfördes Jämt-trønderska på Trøndertun i Melhus, Sør-Trøndelag på temat "Frilutftsmuseum, bygdemuseum och hembygdsgårdar".

2012, 17-19/8, genomfördes Jämt-trønderska på Birka folkhögskola utanför Östesund på temat "Språk, dialekter och sydsamiska".

2014, 8-10/8, genomfördes Jämt-trønderska historiedagarna på Sund folkehøgskola i Inderøy på temat "Tema denne gong er lokalsamfunnsutvikling frå tidlig 1800-tal. Vi ser på den lokal- og regionalpolitiske utviklinga før/etter 1814, den organisatoriske utviklinga i bondesamfunnet på tidlig 1800-tal, etableringa av Jämtland som eige len frå 1810 og den regionale identiteten.".

2016, 12-14/8, genomfördes historiedagarna på Bäckedals folkhögskola i Sveg, Härjedalen. Temata var textilier och Härjedalens historia. Dagarna kom att innehålla besök i Överhogdal och där vi kunde se hur bonaden en gång tillverkades och under vilka förutsättningar, kyrkan besöktes också. Föredragen av: "Kvinnomöda och skaparglädje" - nedslag i Jämtlands och Härjedalens textilhistoria - om garnernas, tygernas och plaggens magi, "Klädekonomi och klädkultur" - böndernas kläder i Härjedalen 1750-1850, "Å kle ei seng - å veve et åklæ (ett fälltäcke)" - åkletradisjoner i Sør-Trøndelag, "Stoff og stil" - europeisk påvirkning på klesskikken i Rørosområdet rundt 1800, "Kleskikken i Nord-trøndelag i perioden 1750-1850", "Gamla dokument i Härjedalen" - information om Jämtlands läns fornskriftsällskaps arbete med gamla dokument, "Härjedalens historia fram till 1645", "Samernas tidiga historia i Härjedalen", "Historien och Härjedalsdomen" - tvisten om samernas vinterbeten, "Härjedalska dialekten", Information om Bäckedals folkhögskola jämte diskussioner.
Utflykter till Överhogdal, byn Duvberg och Remsgården (hembygdsgården)

2018, var det dags för 300-årsminnet av Armfelts fälttåg 1718-19 ”Karolinernas dödsmarsch”. Evenemanget genomfördes på Væktarstuga i Tydal, Sør-Trøndelag, Norge.

2020 pandemin slog till – framflyttades ett år:

2021 var temat ”Skogen, flottningen och vattenkraften" och det genomfördes i östra Jämtland - Ragunda kommun med utflykter till bl.a. Thailändska paviljongen, Krångede kraftverksmuseum, Döda fallet m.m.

2023 (11-13 augusti) hälsar vi välkommen till Stjørdal på temat:

Spor fra fortida, arkeologi som bergkunst (hällristningar) og metallfunn m.m.

Programmet med inbjudan och länk till anmälningsformulär finner Du här:

https://drive.google.com/file/d/1dXFN5XK045i1MYFA-6NxPEtm9_eFQmgD/view?fbclid=IwAR1lIzoHaoUAmxNotuACfJwcGBPs5Fov1YqZuAUNeGqGIoo8MwxzCUo50t8

Se vår facebookgrupp – länk nedan!


Historiedagarna har en snart 60-årig tradition Första möte och planering av Jämt-Trønderska historiedagarna ägde rum 1956 och den första konferensen var i Östersund 1958. Konferenserna har ägt rum vartannat år och varannan gång i Norge och varannan gång i Sverige. Historiedagarna har varje gång haft olika teman och bidrar till ett samarbete kring vår gemensamma historia. Konferensen vänder sig både till akademiska forskare och lokalhistoriska intresserade i de båda länderna.
Historiedagarna finansieras med deltagaravgifter och sponsring.


Historiedagarna har en facebookgrupp – som Du kan följa: https://www.facebook.com/groups/591653740868689
Programkommittén


Förslag och idéer till framtida temata mottages - så passa på att komma med idéer!Kontakt:
Jämt-trønderska historiedagarna
c/o Kassör FNord Ösdavd Mikael Andersson
Hårkmon 110
SE-836 92 LIT
kassor@jamttrond.org Mobilnummer till kassören: +4676-761 05 64
Ordf. JT Prgkom Aud Mikkelsen Tretvik: ordf@jamttrond.org
Sekr JT Prgkom Kerstin Ellert sekr@jamttrond.org